oferowane kursy

Język polski

Wielopłaszczyznowość przedmiotu jakim jest język polski sprawia, że uczniowie gubią się, nie potrafią odnaleźć swojej ścieżki, a natłok informacji powoduje zaległości w najprostszych umiejętnościach. Gdy do powyższego dodamy diagnozę np. dysleksji, główny i podstawowy przedmiot wydaje się szczytem nie do osiągnięcia. Frustracje rodziców i niska samoocena dzieci sprawiają, że zetknięcie z lekturą lub analizą wiersza czy też napisanie wypracowania wywołuje stres i mechanizmy obronne. W Laboratorium Edukacji chcielibyśmy wspólnie odkrywać piękno języka, zarówno literackiego jak i tego od strony gramatycznej. Pragniemy, by uczniowie nie odczuwali lęku podczas wypowiedzi i potrafili swobodnie formułować swoją opinię. Nadmiar pojęć i definicji przedstawiany jest przez naszych nauczycieli w formach odpowiadającym współczesnym metodom uczenia się. Korzystamy z wiedzy o neurodydaktyce i lekcje opieramy na zadaniach przyjaznych mózgowi.