oferowane kursy

Języki obce

Znajomość języków obcych to umiejętność, której potrzebujemy praktycznie w każdej sferze naszego życia. Aby dobrze ją posiąść, zarówno młodszy jak i starszy uczeń powinien zanurzyć się w języku. 

Zapraszamy na zajęcia z języka angielskiego, rosyjskiego oraz niemieckiego  w ramach kursów minimidimaxi. Wszystkie nasze zajęcia odbywają się grupach od 3 do 6 osób, co sprawia, że każdy z kursantów czuje się komfortowo i wykorzystuje lekcje w najlepszy możliwy sposób. Czas trwania zajęć zależy od grupy wiekowej.

Mini

dla najmłodszych dzieci
od 3 do 6 lat

Kursy językowe w formule MINI przeznaczone są dla najmłodszych dzieci od 3 do 6 lat. Niezależnie od poziomu zaawansowania poszczególnych dzieci w grupie, zajęcia prowadzone są wyłącznie w nauczanym języku, dzięki czemu dzieci przyswajają fonetyczne brzmienie poszczególnych słów, co w połączeniu z zestawem gier i zabaw, pozwala im na naukę słownictwa nim pozyskają umiejętność czytania i pisania. Lekcja dla 3-4 latków trwa 30 minut, dla 5-6 latków  45 minut, co jest optymalnym czasem, godzącym zakres przekazywanego materiału z możliwościami dzieci w tym wieku, które szybko tracą zainteresowanie daną czynnością i trudniej znoszą dłuższe rozłąki ze swoim opiekunem. 

Midi

dla dzieci w wieku
od 7 do 14 lat

Kursy językowe w formule MIDI to kursy dedykowane dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, które z reguły początek nauki języka mają już za sobą. Stopień rozwoju dziecka w tym przedziale wiekowym powoduje, że potrafi ono być bardziej skupione na jednym zajęciu, przez co długość jednostki lekcyjnej to 60 minut. W tej formule w dalszym ciągu przeważają interaktywne gry i zabawy, lecz wraz z postępującym wiekiem dziecka ustępują one miejsca zajęciom lingwistycznym (zagłębianie gramatyki i trudniejszego słownictwa, czytanie, pisanie). W miarę możliwości dzieci dzielone są na grupy o jednorodnym poziomie zaawansowania, by materiał był dopasowany zarówno do dotychczasowej wiedzy, jak i stopnia rozwoju emocjonalnego.

Maxi

dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu ósmoklasisty i licealistów

Kursy językowe w formule MAXI to kursy zaprojektowane z myślą o młodzieży przygotowującej się do egzaminu ósmoklasisty oraz uczącej się liceach. Jednostka lekcyjna to 90 minut i wypełniona jest zajęciami językowymi umożliwiającymi gruntowne przygotowanie ucznia do czekającego go egzaminu. Stosowane materiały dydaktyczne przypominają zadania, z którymi przyjdzie się tej młodzieży zmierzyć w przyszłości, przez co egzaminy z pewnością nie będą zaskoczeniem. Duża liczba zajęć konwersacyjnych z lektorem posługującym się na zajęciach wyłącznie językiem obcym sprawia, że osoba kończąca kurs w tej formule powinna bez większych przeszkód komunikować się w nauczanym języku.

Zapraszamy do zapisów!