oferowane kursy

Matematyka

Uczniowie z reguły dzielą się na tych, którzy matematykę kochają, znoszą lub nienawidzą. Dzięki naszym zajęciom KAŻDY pozna ją od innej strony. Sprawimy, że matematyka stanie się fascynująca i zabawna, a jej nauka przestanie sprawiać jakiekolwiek problemy. Celem zajęć matematycznych jest rozwijanie pomysłowości, szybkiej orientacji, łatwości postrzegania oraz umiejętności logicznego myślenia. Zatem w rzeczywistości nie uczymy wzorów i zasad, a zastosowania matematyki w otaczającym świecie.

Oferujemy zajęcia w formule:

indywidualnych zajęć

– wersja rozwijająca lub wersja wspomagająca naukę szkolną

grupy „OMNIBUSKI”

dla dzieci wieku 4-6 lat

– zajęcia, na których dzieci mają możliwość poznania tajemnic matematyki w najlepszy możliwy sposób – w zabawie. Chcemy wzbudzić w najmłodszych zainteresowania liczbami, kolorami, kształtami, przestrzenią oraz wprowadzać elementy logiki

grupy „OMNIBUSy”

dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat

– zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży, podczas których zmierzyć muszą się w zadaniami matematycznymi w inny, niż standardowy sposób. Poprzez wspólne poszukiwania rozwiązań matematycznych zagadek, kursanci rozwijają myślenie analityczne, a jednocześnie pracę w grupie

grup z matematyki

– wspomagających dzieci i młodzież z dysleksją, dysortografią i problemami z nauką

kursu do egzaminu ósmoklasisty 

kursu przygotowującego do matury