oferowane kursy

Terapia

Zajęcia terapii pedagogicznej w Klubach Ortograffiti

dla dzieci klas 0-8

Zajęcia będą prowadzone w formie Klubów Ortograffiti. Kluby – to atrakcyjna i bardzo lubiana przez dzieci forma zajęć. Jest efektywna i efektowna. Podnosi motywację do pracy oraz wyposaża dziecko w potrzebną wiedzę, umiejętności oraz utrwala nawyki samodzielnego uczenia się. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 50 min z krótką przerwą na ćwiczenia relaksacyjne.
ortograffiti
zajęcia z rozwoju emocjonalnego

Zajęcia rozwoju emocjonalnego

Do szkoły udają się dzieci o różnym stopniu dojrzałości szkolnej. Są takie, które bez większego wysiłku radzą sobie w rozmaitych sytuacjach zadaniowych, społecznych i emocjonalnych. Są również takie, które na starcie wykazują odmienne zachowania. Nie radzą sobie tak dobrze z porozumiewaniem się z innymi wchodząc w częste konflikty. Bywają pobudzone i reagują agresją. Na trudności reagują płaczem i bardzo przeżywają nawet drobne niepowodzenia. Czasami też wycofują się całkowicie z różnorakich aktywności szkolnych wykazując postawę bierności, nieprzystępności, izolacji. Dla takich właśnie dzieci mam propozycję wsparcia, czyli Zajęcia rozwoju emocjonalnego. Program powinien ułatwić dzieciom klas 0-1 uzyskać odpowiedni poziomu dojrzałości emocjonalnej, która z kolei może pozwolić na otwartość dla swobodnego rozwoju poznawczego i społecznego.